Klub

Piščanci so hokejski klub s sedežem v Postojni, Slovenija. Klub je leta 1999 ustanovila skupina fantov s strastjo do hokeja. Za sponzorja so dobili lokalno podjetje povezano s perutninarstvem, od tu ime Piščanci.

Leta 2017 je eden od hokejistov Piščancev sprejel izziv, da postane predsednik in trener kluba ter ustanovil mladinsko ekipo. To je bil velik korak naprej, saj so s to odločitvijo lokalni otroci dobili priložnost igrati in trenirati inline hokej v organiziranem klubskem okolju. Gnezdo (igrišče za inline hokej) je bilo v precej slabem stanju, vendar je klubu s pomočjo lokalne skupnosti igrišče uspelo vsaj delno obnoviti, tako da so otroci lahko varno trenirali.


Mladinci Piščanci so v teh nekaj letih blesteli, leta 2022 so celo osvojili državno prvenstvo.


Naslednji korak za Piščance kot klub je pridobitev pokrite dvorane za nadaljnji razvoj kluba.

The Club

Piščanci is a hockey club based in Postojna, Slovenia. The club was founded in 1999 by a group of boys with a passion for hockey. They got a local company related to poultry farming as a sponsor, hence the name Piščanci (Chickens).

In 2017, one of Piščanje’s hockey players accepted the challenge to become the president and coach of the club and founded a youth team. This was a big step forward because, with this decision, local children got the opportunity to play and train inline hockey in an organized club environment. Gnezdo (the nest) -the inline hockey arena was in a rather bad condition, but with the help of the local community, the club managed to at least partially restore the arena, so that the children could practice safely.

The young Piščanci have shone in these few years, and in 2022 they even won the national championship.

The next step for Piščanci as a club is to acquire an indoor hall for the further development of the club.

Piščanci hosting a tournament.

Člani kluba

Predsednik

Jure Hočevar

Trener

Borjan Pendarov

Trener vratarjev

Marko Kravanja